BG16RFOP002-2.001-0172-C01

„Бетаком” ООД , подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0172-С01 наименование на проекта „Подобряване на производствения капацитет в “Бетаком” ООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Бетаком” ООД като производител на мебели от масив, чрез закупуването на осем дървообработващи машини, притежаващи по-високи технологични възможности и производителност, което ще допринесе за подобряването конкурентоспособността и устойчивото финансово-икономическо развитие на дружеството.

Специфични цели
• Да се подобри производствения процес чрез постигане на по-висока производителност;
• Да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига;

За целта ще бъдат доставени, инсталирани и въведени в експлоатация:
• Фрезова машина -1 бр.;
• Дърводелски обработващ център- 1бр.;
• Широколентов шлайф- 1бр.;
• Форматно-разкройващ циркуляр-1 бр.;
• Система за лакиране с високо налягане-2 бр.;
• Четиристранно профилираща и рендосваща машина-1 бр.;
• Автоматична преса за горещо слепване на ламелни плотове, окомплектована с валова лепилонанасяща система-1 бр.

С реализацията на проекта ще бъдат внедрени съвременни технологии, което ще доведе до оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност, както и разширяването на експортните позиции на „Бетаком”ООД.

Проектът е на стойност 669 135,00 лева, от които безвъзмездна финансова помощ 468 394,50 лева. Продължителността на проекта се очаква да бъде 12 месеца.

 

Contact Us

Address:Sliven, Bulgaria, Gabrovo str. 1-B-7
Telephone: +359 887808704; +359 888708568
FAX: +359 44625398
Skype: Betacom.bg
E-mail: info@betacom.bg