Тръжна процедура

Обяваване на тръжна процедура по избор на изпълнител с предмет: Доставка на ДМА: Фрезова машина - 1 бр., CNC Дърводелски обработващ център- 1 бр., Широколентов шлайф - 1бр., Форматно-разкройващ циркуляр - 1 бр., Система за лакиране с високо налягане - 2бр., Четиристранно профилираща и рендосваща машина - 1бр. и Автоматична преса за горещо слепване на ламелни плотове, окомплектована с валова лепилонанасяща система- 1бр. със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Фрезова машина - 1 бр.,

Обособена позиция 2: CNC Дърводелски обработващ център - 1 бр.

Обособена позиция 3: Широколентов шлайф - 1бр

Обособена позиция 4: Форматно-разкройващ циркуляр - 1 бр.,

Обособена позиция 5: Система за лакиране с високо налягане - 2бр.,

Обособена позиция 6: Четиристранно профилираща и рендосваща машина - 1бр

Обособена позиция 7: Автоматична преса за горещо слепване на ламелни плотове, окомплектована с валова лепилонанасяща система- 1бр.


Документация за участие в търга:

Приложение 1 Декларация за регистрация по закона за търговския регистър
Приложение 3.2 Публична покана
Приложение 3.3 Изисквания към офертите
Приложение 3.4 Оферта
Приложение 3.6 Методика за оценка на офертите
Приложение 3.7 Декларация на кандидата
Приложение 3 Декларация-справка
Проект на договор

 

Contact Us

Address:Sliven, Bulgaria, Gabrovo str. 1-B-7
Telephone: +359 887808704; +359 888708568
FAX: +359 44625398
Skype: Betacom.bg
E-mail: info@betacom.bg